O5R

Pro média

AKTUÁLNÍ PRESSKIT PRO POŘADATELE A NOVINÁŘE:
- fotografie v tiskové kvalitě
- promotext
- logo
- technický rider
- hlášení pro OSA
- plakát A2 (tisk)